home
 
 

Marijn ten Harmsen van der Beek

The Future is here, and it's a bright one!

Strategisch adviseur, Transformatie initiator en begeleider
Verbindend voorzitter

Passie voor, en specialiteit in het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties
(Nieuwe) media, automatisering, digitalisering

Doel-, resultaat- en toekomstgericht, innovatief
Ervaren in verbinding van publieke en private organisaties en overheden
Oog voor governance en financiele verantwoording

Internationale speler, diplomatiek en politiek sensitief, actieve netwerker
Integer, bruggenbouwer, teamspeler
Doorzetter, nieuwsgierig, open mind

Harmsen van Beek

Harmsen van Beek brengt overheid, bedrijfsleven, onderwijs en particulieren bij elkaar en verbindt hen. Gezamenlijk plannen maken, en uitvoeren, levert altijd meerwaarde.
Zakelijk en realistisch. No nonsense, no hype.

 

telefoon +31 (0) 6 123 133 22
e-mail info@harmsenvanbeek.nl
linkedin LinkedIn
facebook Facebook
twitter Twitter

  

Creative Business Consulting

Via Creative Business Consulting brengt Harmsen van Beek actoren voor een Creatieve Economie bij elkaar. De synergie die dat oplevert heeft een aanzwengelend effect op de marktpartijen en hun omgeving en bevordert innovatiekracht, werkgelegenheid en vergroot de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat.

Als bestuurder en toezichthouder zet Marijn zich in zijn vrije tijd graag in voor maatschappelijke en culturele organisaties. Transformatie en Innovatie hebben naast de bestuurlijke aspecten van governance en financiƫn zijn speciale aandacht.