home
 
  

Copyright

De website www.harmsenvanbeek.nl wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Harmsen van Beek.

Alle auteursrechten, intellectueel en andere eigendom, en toestemmingen daaromtrent die van toepassing zijn op de inhoud van deze site behoren toe aan Harmsen van Beek.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website en gelieerde websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harmsen van Beek.

Voor onze website en dienstverlening gelden de volgende juridische bepalingen: