home
 
  

Disclaimer

Door te "browsen" over de website van Harmsen van Beek of informatie van onze website te gebruiken en/of te downloaden gaat U akkoord met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website

Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (de ‘Content’) die zich op de website van Harmsen van Beek bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen U en Harmsen van Beek.

Links naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat wij de gelinkte sites onderschrijven, aangezien wij geen zeggenschap hebben over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Harmsen van Beek niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Harmsen van Beek te creëren.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Harmsen van Beek. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Harmsen van Beek.

Garantie en aansprakelijkheid

De Content op de website van Harmsen van Beek wordt verstrekt "AS IS" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Harmsen van Beek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website.

Hoewel redelijkerwijs alles in het werk gesteld wordt om betrouwbare Content via www.harmsenvanbeek.nl te verstrekken, wordt niet gegarandeerd dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.