home
 
 

Marijn ten Harmsen van der Beek

The Future is here, and it's a bright one!

Zakelijk leider, strategisch adviseur, verbindend voorzitter
Cultureel en creatief ondernemer,

Passie voor, en specialiteit in het publiek bestuur, maatschappelijke en culturele organisaties, 

Doel-, resultaat- en toekomstgericht, innovatief,
Thuis in (financiële) wereld en verbinding van publieke en private organisaties en overheden, governance, 

Internationale speler, diplomatiek en politiek sensitief, actieve netwerker,
Onafhankelijk, bruggenbouwer, teamplayer,

Doorzetter, nieuwsgierig, open mind,

Opera, musicus, paukenist, klassiek slagwerker,
Oog voor en geïnspireerd door jeugd, talent en ontwikkeling, educatie.


Harmsen van Beek

Harmsen van Beek brengt overheid, bedrijfsleven, onderwijs en particulieren bij elkaar en verbindt hen. Gezamenlijk plannen maken, en uitvoeren, levert altijd meerwaarde.
Zakelijk en realistisch, met een groot gevoel van politieke sensibiliteit.

 

telefoon +31 (0) 6 123 133 22
e-mail info@harmsenvanbeek.nl
linkedin LinkedIn
facebook Facebook
twitter Twitter

  

Als bestuurder en toezichthouder zet Marijn zich graag in voor maatschappelijke en culturele organisaties. Talentontwikkeling, cultuureducatie en excellentie hebben naast de bestuurlijke aspecten van governance en financiën zijn speciale aandacht, in het bijzonder binnen het vakgebied van Muziek, Slagwerk en Zang.

Marijn is bestuursvoorzitter van Tromp Percussion Eindhoven , lid van de raad van toezicht van Slagwerk Den Haag, en bestuurslid orkestrelaties van Brabant Koor .

Creative Business Consulting

Via Creative Business Consulting brengt Harmsen van Beek actoren voor een Creatieve Economie bij elkaar. De synergie die dat oplevert heeft een aanzwengelend effect op de marktpartijen en hun omgeving en bevordert innovatiekracht, werkgelegenheid en vergroot de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat.
No nonsense, no hype.